Vi kan vakuum

Vi är en komplett vakuumleverantör och återförsäljare av Leybolds produkter i Sverige och Norge samt MDC Vacuum, Hiden analytical, SPI Supplies och Capitol Vacuums produkter i Norden. Vi tillhandahåller ett brett utbud av avancerad vakuumteknik till såväl tillverknings- och analysprocesser som forskning och utveckling. Vi är certifierade enligt ISO 9001.

Nyheter & Seminarier

Scandem 2018!

2018-06-21

Will we see you at Scandem in Copenhagen?