Produkter & service inom vakuum

Din kompletta vakuumleverantör!

I nästan alla tillverkningsprocesser används vakuum i någon form någonstans i produktionsledet. Det kan vara allt från en ensam pump till stora avancerade vakuumsystem. Vi tillhandahåller ett brett utbud av avancerad vakuumteknik till såväl tillverknings- och analysprocesser som forskning och utveckling. Vi tycker inte att man skall behöva vända sig till flera leverantörer i samma fråga. Förutom att vi erbjuder ett brett sortiment av vakuumpumpar, säljer vi tillbehör och reservdelar till i princip alla fabrikat som finns på marknaden. Du behöver inte vända dig någon annan stans, vi har det du behöver, vi är din kompletta vakuumleverantör.

Produkter inom vakuum

Förutom tillgången till reservdelar till marknadens alla vakuumpumpar, har vi under de senaste fem åren breddat vårt sortiment ytterligare med frystorkar, produkter och tillbehör inom elektronmikroskopi samt även aluminiumvakuumkammare och masspektrometrar för RGA (restgasanalys). Till vänster finner du våra produktområden. Tveka aldrig att kontakta oss om du har frågor kring vårt utbud.

Service inom vakuum

Vi har flera servicetekniker med lång erfarenhet av vakuumservice. I vår vakuumservice innefattas bl.a. verkstadsservice, service på plats, utbytesservice, underhåll, läcksökning och kalibrering. Hos oss finner du också information och hjälp kring vilken olja du ska välja (länk till vakuumoljor) för din vakuumpump. Vi säljer och tillhandahåller information kring vakuumoljor och vakuumfetter. Se också våra ISO-certifikat.

Kontakta oss

Öppettider

Vardagar

Service
7.00–15.30
Kontoret
8.00–16.30

Avvikande öppettider jul/nyår:

22/12 - 07.00 - 14.30
Juldagen 25/12 -
Stängt
Annandag jul - Stängt
Nyårsdagen 1/1 -
Stängt