Kontamineringsdeklaration

Kontamineringsdeklaration skall alltid medfölja vid service

Varje arbetsgivare är ansvarig för hälsa och säkerhet för sina anställda.

Det gäller också servicepersonal som utför underhållsarbete, antingen på plats hos användaren/kunden eller i leverantörens lokaler på uppdrag av användaren/kunden.

Det är därför av största vikt att användare/kunder som i sin produktion utsätter pumparna/komponenterna, som de vill ha servade, för hälsovådliga gaser/vätskor eller annat hälsopåverkande, tydligt deklarerar detta i ett formulär.

Syftet med deklarationen är alltså att informera leverantören om det finns en möjlig risk för kontaminering av utrustning som är föremål för service. Denna deklaration skall alltid finnas tillgänglig på UTSIDAN av emballaget om produkten skickas till leverantören.

Baserat på denna information kan leverantören i förekommande fall vidta nödvändiga åtgärder.

Ladda ner dokumentet här

PDF-format Svenska
PDF-format Engelska
Är du osäker på om du skall använda svensk eller engelsk blankett, kontakta din servicetekniker.

Kontakta oss

Öppettider

Vardagar

Service
7.00–15.30
Kontoret
8.00–16.30

Avvikande öppettider jul/nyår:

22/12 - 07.00 - 14.30
Juldagen 25/12 -
Stängt
Annandag jul - Stängt
Nyårsdagen 1/1 -
Stängt