Produktkatalog

Produktkatalog Leybold

Klicka på önskat kapitel ur produktkatalogen för att läsa om respektive produkt.
Vi har valt att behålla samma kapitelindelning som i den tryckta katalogen.
Du kan spara filen om så önskas. All information är på engelska.

CP 010 - Oil Sealed Vacuum Pumps
CP 020 - Dry Compressing Vacuum Pumps
CP 030 - Roots Vacuum Pumps
CP 040 - High Vacuum Pumps
CP 050 - Vacuum Pump Systems
CP 060 - Measuring Controlling
CP 070 - Leak Detecting Instruments
CP 080 - Flanges and Fittings
CP 090 - Feedthroughs
CP 100 - Valves
CP 120 - Oils Greases Lubricants
CP 130 - Services

Produktkatalog Kashiyama

Kashiyama - NeoDry

Kit Contents

Kit Content ISP-500 Scroll
Kit Contents Alcatel 2004A 2008A
Kit Contents Alcatel 2005-2010-2015-2021
Kit contents Edwards E1M18 _E2M18
Kit contents Edwards E2M2_E1M5_E2M5_E1M8_E2M8
Kit contents Edwards E2M12
Kit contents Edwards RV3_RV5_RV8_RV12
Kit contents Leybold D2A_D4A
Kit contents Leybold D8A_D16A
Kit contents Leybold D30A_D60A

Produktkatalog Specification

ISO-K
ISO-KF
CF
CF (MDC)

Förångningsdelar 1 (MDC)
Förångningsdelar 2 (MDC)
Förångningsdelar 3 (MDC)
Förångningsdelar 4 (MDC)

Frystorkar

MDC Ventiler

Handhållna mätinstrument
Kallkatod Jonisation
Varmkatod
Kapacitiva givare
Linjära trycksensorer
Manipulatorer (MDC)
Siktglas (MDC)
MDC Specialkopplingar
Termisk konduktivitet
Oljetätade pumpar
UHV
Rootspumpar
Torra pumpar
Högvakuum
Genomföringar (MDC)
Kontakter & kablage (MDC)

RGA (Hiden)
Phoenix L500i

Certifikat Swedac bilaga 1

Kontakta oss

Öppettider

Vardagar

Service
7.00–15.30
Kontoret
8.00–16.30

Avvikande öppettider jul/nyår:

22/12 - 07.00 - 14.30
Juldagen 25/12 -
Stängt
Annandag jul - Stängt
Nyårsdagen 1/1 -
Stängt